Usmerjanje posameznika, da se nauči novih znanj

Naše delo je usmerjeno v potrebe posameznika, delamo po modernih pedagoških načelih

Pot do uspeha

Popolnoma se prilagodimo posamezniku na njegovi poti do uspeha

Uspešno do znanja

Nudimo inštrukcije na predmetnih področjih: matematike, fizike, kemije, mehanike, termodinamike in slovenščine. Uspešno inštruiramo za osnovne, srednje in višje šole.

Seminarske in diplomske naloge

Pomagamo tudi pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog. Glede na želje strank tudi mentoriramo kandidate.

Individualne posebne potrebe

Individualne posebne potrebe ne pomenijo, da posamezniki s takimi potrebami ne zmorejo. Ljudje s takimi potrebami so enako sposobni, pogosto pa še sposobnejši, da dosežejo kar želijo. Od večine jih loči to, da si želijo drugih stvari

NOTRANJE REVIDIRANJE V JAVNIH ZAVODIH

Glede na vaše zahteve vam kvalitetno izvedemo notranjo revizijo. Najprej opravimo razgovor z odgovornimi osebami, kjer se pogovorimo o predmetu revidiranja, o tveganjih, ki ste jih zaznali pri vašem poslovanju, o ciljih revizije ter določimo termin izvedbe notranje revizije. Po opravljeni reviziji revidirancu posredujemo predlog revizijskega poročila, kjer navedemo pravne podlage, ugotovitve in podamo priporočila za izboljšanje poslovanja. Nato sledi razčiščevalni sestanek in zaključno notranjerevizijsko poročilo. Po dogovoru lahko naredimo tudi letno revizijsko poročilo in ga predstavimo članom sveta vašega zavoda.

Izdelava revizijske ocene tveganj

Z uporabo razvite metodologije kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov vam izdelamo revizijsko oceno tveganj (ROT)

Izdelava načrta notranje revizije

Na osnovi ROT in glede na cilje poslovanja vašega javnega zavoda vam predlagamo načrt notranje revizije poslovanja (kratkoročni in srednjeročni). Kratkoročni (letni) načrt mora obravnavati svet zavoda, direktor zavoda pa ga sprejme najkasneje do 20. decembra za naslednje koledarsko leto.

Svetovanje

Vodstvu javnega zavoda svetujemo pri vprašanjih o tveganjih, s katerimi se srečujejo pri poslovanju.

Izdelava ocene notranjega nadzora javnih financ (NNJF)

Opravimo vam oceno NNJF in vam pomagamo pri izdelavi Izjave o notranjem nadzoru javnih financ, ki je po zakonodaji obvezna sestavina Letnega poročila javnega zavoda.

Pogosta vprašanja - inštrukcije

1. Kje izvajamo inštrukcije ?

Inštrukcije izvajamo na območju Kranja, Nakla in Tržiča. Inštruiramo v naših prostorih, glede na potrebe posameznikov pa se tudi prilagodimo.

2. Kdo izvaja inštrukcije ?

dr. Štefan Žun

stefan.zun@revium.si

3. Cena inštrukcij ?

Za ceno inštrukcij nas pokličite na telefon 051/606-228.

Pogosta vprašanja - revidiranje

1.Kakšno licenco imamo ?

Imam certifikat državne notranje revizorke

2. Kdo izvaja revizije ?

mag.Damjana Žun

damjana.zun@revium.si

3. Kakšne so naše reference ?

Imam izkušnje notranjega revidiranja s področja zdravstva, institucionalnega varstva ter šolstva.

Pošljite nam sporočilo in vam bomo odgovorili